Arbeidsrecht

Ons specialisme is arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Dat vinden wij belangrijk. Simpelweg omdat het voor ons interessant is om in alle aspecten van het arbeidsrecht te werken. Maar ook omdat het onze kennis van het arbeidsrecht verdiept.

Arbeidsrecht Antonia Advocaten

Arbeidsrecht bij Antonia

Een aantal gebieden van het arbeidsrecht waarop wij actief zijn: ontslagrecht, reorganisaties, ontslag op staande voet, conflicten, ontslag van statutair bestuurders, medezeggenschap, CAO-recht,(dis) functioneren, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, werkgeversaansprakelijkheid, stakingsrecht, overgang van onderneming. Daarnaast is Antonia ook actief binnen het (voormalige) ambtenarenrecht en sociale zekerheidsrecht.

Werkgever

Antonia staat organisaties bij als huisadvocaat. Een voor beide partijen prettige manier van werken. Wij leren de organisatie door en door kennen, waardoor we snel en adequaat kunnen handelen. Of dat nu een reorganisatie, een arbeidsgeschil, een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, of een ontslag op staande voet betreft. Binnen het arbeidsrecht adviseren wij op elk gebied.

Arbeidsrechtelijke scan

De samenwerking start met een arbeidsrechtelijke scan van het bedrijf. Wij brengen in kaart of uw contracten en interne regelingen voldoen. Indien van toepassing stellen wij uw arbeidsovereenkomsten, ziekteverzuimreglement en personeelshandboek voor u op. Daarmee heeft u de arbeidsrechtelijke basis binnen uw bedrijf op orde. U kunt adequaat en daadkrachtig optreden als dat nodig is.

Antonia adviseert over verschillende onderwerpen van personeelsbeleid. Zoals het voeren van functioneringsgesprekken, verbetertrajecten, het voeren van adequaat PSA-beleid (psychosociale arbeidsomstandigheden), het inschakelen van de vertrouwenspersoon. Antonia verzorgt over deze onderwerpen -en meer- ook inhouse cursussen voor uw medewerkers.

Als onderdeel van de arbeidsrechtelijke scan kijken we ook naar de mogelijkheden van flexibele overeenkomsten. Hoe past u deze in uw organisatie het beste toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar ook aan opdrachtovereenkomsten met zzp’ers, uitzendarbeid en detachering. Op deze manier onderzoeken we samen met u hoe u flexibele arbeid in uw organisatie optimaal kunt inzetten. Deze arbeidsrechtelijke scan doen wij voor een vast bedrag. Dit bedrag stellen we van te voren vast, in overleg met u.

Antonia Ondernemers Service (AOS)

Wij bieden ondernemers onze Antonia Ondernemers Service aan, de AOS. De AOS is bedoeld als service aan de relaties van ons kantoor: tegen een geringe jaarlijkse vergoeding wordt u geholpen om bij vragen op juridisch gebied te bepalen wat u moet doen en bekijken we of voor een probleem verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzakelijk is. Op deze manier kunt u altijd vrijblijvend met een advocaat van Antonia sparren, zodat u weloverwogen kunt besluiten over eventuele vervolgacties.

De (spel)regels zijn als volgt:

  1. Gedurende de abonnementsperiode van een jaar heeft u recht op kort telefonisch advies. U krijgt mijn mobiele nummer, zodat u mij -indien noodzakelijk- ook kunt bereiken buiten kantooruren;
  2. De vragen moeten zich lenen voor een korte beantwoording. Inhoudelijk juridisch advies wordt uitsluitend op opdrachtbasis verstrekt;
  3. Indien u opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door ons kantoor passen wij een korting toe van 10% op ons gebruikelijke tarief. Indien juridische dienstverlening gewenst of vereist is, nemen wij graag uw zaak in behandeling;
  4. Als uw vraag een rechtsgebied betreft waarin wij niet gespecialiseerd zijn, verwijzen wij u door naar een specialist op dat rechtsgebied binnen ons netwerk. Op die manier weet u (en ik) dat u hoe dan ook verzekerd bent van goede begeleiding door gespecialiseerde dienstverleners;
  5. Indien gewenst zetten wij ons mondeling gegeven advies graag voor u op papier. Hiervoor rekenen wij het gebruikelijke tarief;
  6. Voor dit abonnement betaalt u € 1.500,– excl. btw per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. Het abonnement heeft een looptijd van een jaar, en wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor de duur van een jaar, tenzij er tussentijds schriftelijk is opgezegd 1 maand voor de afloopdatum van het abonnement. Al onze (pro-actieve) activiteiten zijn erop gericht om u in het werkgeverschap zo veel mogelijk te ontzorgen, zodat u zich zoveel mogelijk op uw core business kunt richten.

Werknemer

Een arbeidsrechtelijk probleem betekent voor u als werknemer vaak een onzekere periode. Denk hierbij aan een arbeidsgeschil, disfunctioneren, langdurige arbeidsongeschiktheid of een ontslag. Samen met u kijken we naar de verschillende mogelijkheden. Samen bepalen we een goede strategie. Antonia staat u terzijde als sparringpartner, en treedt richting uw werkgever op als uw advocaat.

Omdat wij in arbeidsrechtelijke kwesties zowel werkgevers als werknemers bijstaan, kennen wij de belangen van beide kanten en de daarmee samenhangende aspecten van het arbeidsrecht.

Icon Mediation Pjfpaiugv1qblnettuahpxrzzi2s4tiho63r5qm43o

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over een arbeidsrechtelijke kwestie?

Neem dan gerust contact op met 
Antonia Advocatuur & Mediation.
Bel 0570 61 91 55 of vul het contactformulier in.

Wat zeggen onze cliënten over Antonia

"Ik heb de dienstverlening ervaren als prettig, compleet en adequaat. Ik heb het gevoel gehad dat er echt gezocht is naar mijn vragen en knelpunten en dat daar gerichte en passende antwoorden bij zijn gezocht."
“Als werkgever is het prettig om in een vertrouwde onafhankelijke omgeving periodiek je organisatieontwikkelingen te spiegelen aan een deskundige op het gebied van het arbeidsrecht. Marion is, los van haar deskundigheid, voor ons een bewuste keus aangezien bij haar een casus een naam heeft en geen nummer. Want arbeidsrecht gaat over mensen.”
“Jullie zijn een fantastisch advocatenkantoor en iedereen die ik spreek wordt hiervan op de hoogte gebracht. Hartelijk dank voor de professionele aanpak en vriendelijkheid. Ik ben jullie zeer dankbaar!”
"Voortvarend, alert, betrokken, creatief en met het nodige geduld. Op grond van mijn ervaring met Antonia denk ik 'mijn' advocatenkantoor gevonden te hebben."
"Een ontslagprocedure is voor alle partijen, werknemer en werkgever, een belastend traject in vele opzichten. Marion Bökkerink en haar collega's hebben ons in het hele traject van goed advies voorzien met een duidelijk oog voor de menselijke kant van de zaak. Doortastend optreden zorgde voor snelle en correcte afhandeling van zaken, waardoor onze blik weer geheel op de toekomst kon worden gericht!"
"Ik heb Antonia Advocaten ervaren als professionals, die zowel de persoonlijke als zakelijke kant voor en van de cliënt ter harte neemt. Er wordt door Antonia Advocaten voldoende ruimte geboden voor eigen inbreng en met respect behandeld. Enkele woorden die wat mij betreft de ervaren dienstverlening weergeven zijn: flexibel, transparant, respect, to the point, zorgvuldig."
"Als je een mediator nodig hebt, dan zit je in een zeer onplezierige situatie. Dan is het fijn om iemand te treffen die zonder oordeel naar je luistert, samenvat en de kern weet te pakken. Marion is integer, transparant en duidelijk in haar communicatie. Ze heeft oog voor de mens achter het conflict en de betekenis die zo iets ingrijpends heeft voor de betrokkenen. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat ik weer verder kan."
Scroll naar top