Mediation

Een conflict zorgt voor stilstand; het ‘stroomt niet meer’. Precies dát laat deze foto van het bootje midden in het weiland zien. Met de stromende IJssel op de achtergrond.
Steeds vaker wordt het middel van mediation ingezet in zakelijke en arbeidsrechtelijke verhoudingen. En dat is niet voor niks: Daar waar juridische procedures veel tijd, geld en energie kosten, leidt mediation vaak tot snelle, goede en blijvende oplossingen.

Mediation Antonia Advocaten 1

Met mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon met wie u het conflict heeft.

Mediation spoort beide partijen aan zelf het conflict op te lossen. Onder begeleiding van de mediator gaan partijen met elkaar aan het werk. In eerste instantie om te zoeken naar wat hen verdeeld houdt. Daarna zoeken partijen gezamenlijk naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Daarin zit ook meteen de kracht van mediation: partijen komen zelf tot de oplossing. In plaats van een door een derde (bv de rechter) opgelegde oplossing. Dat doet vaak meer recht aan de zaak. Mediation leidt tot blijvende en breed gedragen resultaten.

Wat is de rol van de mediator?

De rol van de mediator is ondersteunend in dit proces: de mediator brengt de communicatie op gang, begeleidt de gesprekken. Waar nodig zet de mediator interventies in. De mediator bewaakt het proces en houdt de gelijkwaardigheid tussen partijen in het oog.

Ook voor mediation geldt het vertrouwelijkheidsbeginsel. Wat in de mediation besproken wordt, blijft tussen partijen. Dat is vaak enorm helpend aan het bereiken van een oplossing: partijen kunnen vrijuit spreken en van gedachten wisselen. En met elkaar bespreken wat hen werkelijk bezighoudt.

Hoe is de aanpak van onze mediators?

De aanpak is per mediation verschillend. In overleg met partijen wordt de aanpak afgesproken. Meestal houden we eerst een intakegesprek met de partijen afzonderlijk. Daarna gaan partijen met elkaar aan tafel bij de mediator. In sommige gevallen, en ook weer in overleg, schuiven adviseurs aan.

MfN geregistreerd mediator

Marion Bökkerink is sinds 2012 MfN geregistreerd mediator te Deventer. Zij heeft al vele mediations tot een goed einde gebracht. Haar diepgaande kennis van het arbeidsrecht is hierin helpend. Ze weet als geen ander wat er speelt, maar ook hoe het recht in elkaar steekt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Marion heeft ruime ervaring met mediations op het gebied van arbeidsconflicten, medezeggenschap, conflicten binnen/tussen teams, afdelingen, maatschappen, bestuur of aandeelhouders.

Vrijblijvend contact met een mediator in Deventer

Bent u op zoek naar een bevlogen, betrokken en deskundige mediator? Neem dan vrijblijvend contact op met Marion om kennis te maken. Zij gaat graag voor u aan de slag.

Mfn Logo

Marion De Koning Antonia Advocaten Pjfpaadx5jeqp5r478mulhwun18h7jkwn08du8ynno

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation?

Neem dan vrijblijvend contact op met Marion Bökkerink-de Koning van
Antonia Advocatuur & Mediation.
Bel 0570 61 91 55 of vul het contactformulier in.

Wat zeggen onze cliënten over Antonia

"Ik heb de dienstverlening ervaren als prettig, compleet en adequaat. Ik heb het gevoel gehad dat er echt gezocht is naar mijn vragen en knelpunten en dat daar gerichte en passende antwoorden bij zijn gezocht."
“Als werkgever is het prettig om in een vertrouwde onafhankelijke omgeving periodiek je organisatieontwikkelingen te spiegelen aan een deskundige op het gebied van het arbeidsrecht. Marion is, los van haar deskundigheid, voor ons een bewuste keus aangezien bij haar een casus een naam heeft en geen nummer. Want arbeidsrecht gaat over mensen.”
“Jullie zijn een fantastisch advocatenkantoor en iedereen die ik spreek wordt hiervan op de hoogte gebracht. Hartelijk dank voor de professionele aanpak en vriendelijkheid. Ik ben jullie zeer dankbaar!”
"Voortvarend, alert, betrokken, creatief en met het nodige geduld. Op grond van mijn ervaring met Antonia denk ik 'mijn' advocatenkantoor gevonden te hebben."
"Een ontslagprocedure is voor alle partijen, werknemer en werkgever, een belastend traject in vele opzichten. Marion Bökkerink en haar collega's hebben ons in het hele traject van goed advies voorzien met een duidelijk oog voor de menselijke kant van de zaak. Doortastend optreden zorgde voor snelle en correcte afhandeling van zaken, waardoor onze blik weer geheel op de toekomst kon worden gericht!"
"Ik heb Antonia Advocaten ervaren als professionals, die zowel de persoonlijke als zakelijke kant voor en van de cliënt ter harte neemt. Er wordt door Antonia Advocaten voldoende ruimte geboden voor eigen inbreng en met respect behandeld. Enkele woorden die wat mij betreft de ervaren dienstverlening weergeven zijn: flexibel, transparant, respect, to the point, zorgvuldig."
"Als je een mediator nodig hebt, dan zit je in een zeer onplezierige situatie. Dan is het fijn om iemand te treffen die zonder oordeel naar je luistert, samenvat en de kern weet te pakken. Marion is integer, transparant en duidelijk in haar communicatie. Ze heeft oog voor de mens achter het conflict en de betekenis die zo iets ingrijpends heeft voor de betrokkenen. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat ik weer verder kan."
Scroll naar top