Tarieven

Tarieven

Ons uurtarief wordt bepaald door factoren als het belang, de aard en de spoedeisendheid van de zaak en de mate waarin specialistische kennis vereist is. Dat alles tegen de achtergrond van de financiële situatie van de cliënt.

Het kostenaspect komt bij iedere zaak al meteen tijdens het intakegesprek aan bod. De afspraken die wij op dat punt dan met u overeenkomen vindt u vervolgens terug op het ondertekende intakeformulier dat u direct van ons meekrijgt: optimale duidelijkheid over de financiële afspraken.

Wij factureren periodiek, bij onze declaratie zit indien van toepassing ook altijd een urenoverzicht.

Gefinancierde ‘pro deo’ rechtshulp

Of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp hangt af van uw inkomen en vermogen. Komt u in aanmerking voor een zogeheten toevoeging, dan betekent dit dat u slechts een vastgestelde eigen bijdrage, aangevuld met wat aanvullende kosten (verschotten), hoeft te betalen. Uw aanvraag voor gefinancierde rechtshulp wordt door ons verzorgd.

Voor meer informatie over onder andere de gestelde inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage, kunt u terecht bij de Raad voor rechtsbijstand.

Verschotten

Verschotten is een verzamelnaam voor alle kosten die niet zijn verwerkt in onze tarieven of die niet gedekt worden door uw gefinancierde ‘pro deo’ rechtshulp, maar toch aan u worden doorberekend. Denkt u bijvoorbeeld aan griffiekosten, aan kosten van het opvragen van uittreksels en koerierskosten.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kan het zijn dat u (zij het vaak onder bepaalde voorwaarden) uw eigen advocaat mag kiezen. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering mee te nemen naar het intakegesprek. Dan kunnen wij samen met u meteen kijken of en zo ja in welke mate en onder welke voorwaarden juridische ondersteuning door uw verzekering wordt vergoed.

Icon Mediation Pjfpaiugv1qblnettuahpxrzzi2s4tiho63r5qm43o

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over een arbeidsrechtelijke kwestie?

Neem dan gerust contact op met 
Antonia Advocatuur & Mediation.
Bel 0570 61 91 55 of vul het contactformulier in.

Wat zeggen onze cliënten over Antonia

"Ik heb de dienstverlening ervaren als prettig, compleet en adequaat. Ik heb het gevoel gehad dat er echt gezocht is naar mijn vragen en knelpunten en dat daar gerichte en passende antwoorden bij zijn gezocht."
“Als werkgever is het prettig om in een vertrouwde onafhankelijke omgeving periodiek je organisatieontwikkelingen te spiegelen aan een deskundige op het gebied van het arbeidsrecht. Marion is, los van haar deskundigheid, voor ons een bewuste keus aangezien bij haar een casus een naam heeft en geen nummer. Want arbeidsrecht gaat over mensen.”
“Jullie zijn een fantastisch advocatenkantoor en iedereen die ik spreek wordt hiervan op de hoogte gebracht. Hartelijk dank voor de professionele aanpak en vriendelijkheid. Ik ben jullie zeer dankbaar!”
"Voortvarend, alert, betrokken, creatief en met het nodige geduld. Op grond van mijn ervaring met Antonia denk ik 'mijn' advocatenkantoor gevonden te hebben."
"Een ontslagprocedure is voor alle partijen, werknemer en werkgever, een belastend traject in vele opzichten. Marion Bökkerink en haar collega's hebben ons in het hele traject van goed advies voorzien met een duidelijk oog voor de menselijke kant van de zaak. Doortastend optreden zorgde voor snelle en correcte afhandeling van zaken, waardoor onze blik weer geheel op de toekomst kon worden gericht!"
"Ik heb Antonia Advocaten ervaren als professionals, die zowel de persoonlijke als zakelijke kant voor en van de cliënt ter harte neemt. Er wordt door Antonia Advocaten voldoende ruimte geboden voor eigen inbreng en met respect behandeld. Enkele woorden die wat mij betreft de ervaren dienstverlening weergeven zijn: flexibel, transparant, respect, to the point, zorgvuldig."
"Als je een mediator nodig hebt, dan zit je in een zeer onplezierige situatie. Dan is het fijn om iemand te treffen die zonder oordeel naar je luistert, samenvat en de kern weet te pakken. Marion is integer, transparant en duidelijk in haar communicatie. Ze heeft oog voor de mens achter het conflict en de betekenis die zo iets ingrijpends heeft voor de betrokkenen. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat ik weer verder kan."
Scroll naar top