Annotatie Jurisprudentie in Nederland (JIN) mr. M.P. Bökkerink- de Koning, aflevering 6-23 juli 2022- Jaargang 19

31 oktober 2022

Bij herhaling verwijtbaar handelen kan in onderling verband en samenhang beschouwd ernstig verwijtbaar handelen opleveren. Finale kwijting mag geen voorwaarde voor verkrijg van Xella-vergoeding zijn
Hoge Raad, 21 januari 2022, nr. 20/04151, ECLI: NL:HR:2022:63
noot mr. M.P. Bökkerink- de Koning

Annotatie Jurisprudentie in Nederland (JIN) geschreven door mr. M.P. Bökkerink- de Koning, Aflevering 6-23 juli 2022- Jaargang 19. Hier leest u mijn annotatie.

Scroll naar top