NOW 2.0

21 mei 2021
In aansluiting op mijn vorige artikel: “ACT NOW”, hieronder een vervolg daarop. In dit artikel zal ik u bijpraten over de aanpassingen in de NOW regeling die op 28 mei 2020 zijn doorgevoerd. 
 
De NOW-regeling 2.0 in het kort en andere relevante aandachtspunten:
  1. De NOW-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020;
  2. De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%;
  3. De korting op de subsidie (‘ontslagboete’) bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% worden gekort op het totale subsidiebedrag;
  4. Een bedrijf dat van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend/bonussen uitkeren;
  5. Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen;
  6. Er komen wijzigingen om seizoenbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen;
NB In mijn vorige artikel heb ik de hoofdlijnen van de NOW-regeling 1.0 behandeld, leest u deze nog even terug voor de voorwaarden en aandachtspunten.
 
Aanvragen
  1. De NOW 2.0 regeling is aan te vragen vanaf 6 juli en loopt door over de maanden juni, juli, augustus en september;
  2. De NOW 1.0 was aan te vragen tot en met 5 juni 2020.
Nieuwe aangekondigde aanpassing
Een heel recente ontwikkeling is dat minister Koolmees heeft aangekondigd de NOW regeling te gaan aanpassen naar aanleiding van een signaal vanuit de arbeidsrechtadvocatuur: als een onderneming in januari incidentele loonbetalingen uitkeert, zoals eindejaarsuitkeringen/bonussen/provisies, mag – onder voorwaarden –  een andere maand als grondslag voor de tegemoetkomingsubsidie op basis van de NOW worden aangehouden. De precieze details van deze aanpassing zijn nog niet bekend.
 
De NOW- regeling 1.0 en 2.0 wordt nog nader uitgewerkt de komende periode, via onze website houden wij u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.
 
Heeft u nog vragen over deze regeling of over het arbeidsrecht in het algemeen? Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Scroll naar top