Uber- chauffeurs zijn werknemers vanwege ‘moderne gezagsverhouding’ en vallen onder Cao Taxivervoer

07 maart 2022

‘Uber says no’

Het ‘modern werkgeversgezag’.
In deze zaak speelt wederom het kwalificatievraagstuk bij platformarbeid. Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, werknemers van Uber zijn en onder de Cao Taxivervoer vallen, voor de periodes dat deze cao algemeen verbindend verklaard was. Deze uitspraak is, ten aanzien van het kwalificatievraagstuk, in lijn met de eerdere uitspraak van het hof Amsterdam in de Deliveroo-zaak.2 In die zin niets nieuws onder de zon. Wat wel nieuw is, is hoe de rechtbank het begrip werkgeversgezag nader invult, of misschien beter gezegd: opnieuw. De rechtbank spreekt van een ‘modern werkgeversgezag’.

Lees het hele artikel: JIN 2021-9 nr 153 Bökkerink-de Koning

Scroll naar top