Uitbreiding coronatoegangsbewijsplicht naar de werkvloer

17 januari 2022
Het wetsvoorstel

Op 22 november jongstleden is het wetsvoorstel “Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangs-bewijzen” ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet maakt het onder omstandigheden mogelijk dat een werkgever van werknemers, zzp’ers en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs (ctb) mag verlangen.

Lees hier de hele column.

Scroll naar top